Länkar

Läs mer om Sveriges och världens världsarv via följande länkar:

UNESCO: www.unesco.org

Unesco:s världsarvssidor: whc.unesco.org

Interaktiv karta över världens världsarv: whc.unesco.org/en/254/#3dmap

Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Varldsarv/

Riksantikvarieämbetet: www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/

Svenska Unesco-rådet: www.unesco.se

ICOMOS Sverige: www.icomos.se

ICCROM: www.iccrom.org

Stantens fastighetsverk: http://www.sfv.se/sv/bygg-pa-kunskap/varldsarv/